Pád iránskeho monarchu neodvrátila ani podpora Západu, po revolúcii prevzalo moc duchovenstvo