Monarchia padá, rodí sa nový štát. Impulz k vyhláseniu Československa dala zle pochopená správa