S Československom prišlo na Podkarpatskú Rus 20. storočie, nový štát ale Rusínov aj sklamal