Akcia Vír. Keď ŠtB prepadla domy františkánov a františkánok

Akcia "Vír" bola zásahom Štátnej bezpečnosti (ŠtB) z 27. marca 1983 o siedmej hodine, ktorým boli na Kvetnú nedeľu prepadnuté domy bratov františkánov a sestier františkániek v bývalej Československej socialistickej republike (ČSSR). K zásahu došlo v Prešove, Košiciach, Poprade, Tvrdošíne, Ružomberku, Bratislave, Jindřichovom Hradci, Prahe a Plzni. Od tejto udalosti uplynulo dnes 35 rokov.

Príslušníci ŠtB v domoch vykonali domovú prehliadku, pri ktorej zhabali náboženskú literatúru, liturgické predmety, písacie stroje a vkladné knižky. Františkáni a františkánky boli zatknutí, uväznení a obvinení z marenia dozoru nad cirkvami, lebo tajne vstúpili do františkánskeho rádu a vyvíjali v ňom činnosť.

V spojitosti so zásahom ŠtB vypočúvala desiatky ďalších ľudí, ktorí mali kontakt s františkánmi. O tomto zásahu proti františkánskym reholiam informovali zahraničné médiá, protesty proti ich zatknutiu prichádzali z rôznych častí Slovenska aj zahraničia.

Poslední obvinení františkáni boli prepustení z väzby 14. júla 1983 a obžaloby proti nim boli stiahnuté.

O Akcii "Vír" bol v roku 2008 nakrútený dvojdielny krátkometrážny dokumentárny film.