Narodenia
1743 – Mária Alžbeta Habsbursko-lotrinská, rakúska arcivojvodkyňa, dcéra Márie Terézie
1752 – Mária Karolína Rakúska, dcéra Márie Terézie, neapolsko-sicílska kráľovná ako manželka Ferdinanda I.
1814 – Anders Jonas Ångström, švédsky astronóm a fyzik
1888 – John Logie Baird, britský vynálezca čiernobielej televízie
1899 – Alfred Hitchcock, anglický režisér
1918 – Frederick Sanger, anglický biochemik, nositeľ dvoch Nobelových cien za chémiu
1926 – Fidel Castro, kubánsky revolucionár
1934 – Gabriela Cimmermannová, slovenská architektka
1934 – Ladislav Dúbrava, slovenský pedagóg a fyzik
1935 – Jozef Viktor Adamec, americký biskup slovenského pôvodu