Ženy posielali mužov umrieť, aby sa cítili bezpečne. Aj tak vyzerala vojnová propaganda

V časoch internetu a zdieľania informácií cez sociálne siete slúži už štátna a politická propaganda vo forme bilbordov či plagátov skôr ako terč vtipov. Pred sto rokmi však mala ešte obrovský význam. Podporovala vlastenectvo, posilňovala vlastnú morálku a rozleptávala protivníkovu, volala po vznešených ideáloch, či naopak podnecovala nenávisť k nepriateľovi. Tak na bojiskách, ako aj v zázemí.

Propaganda na ľudí útočila zo všetkých strán. Stretávali sa s ňou v novinách, divadlách i kabaretoch a nevyhol sa jej ani rozmáhajúci sa filmový priemysel. Najotvorenejšiu a najtvrdšiu podobu však mala práve na plagátoch. Každá z mocností zapojených do Veľkej vojny, neskôr očíslovanej ako prvá svetová, mala mnoho schopných kresličov a karikaturistov, ktorí dali svoje schopnosti do služieb propagandy.

Pozrite si v galérií, akým spôsobom v tom čase pozdvihovali bojového ducha, morálku a vlastenectvo.