Generál, ktorému zakázali oslobodiť Prahu: Georgovi Pattonovi sa stal osudným lov na bažanty