Bodku za 2. svetovou vojnou dala kapitulácia Japonska, nie všetci vojaci jej však uverili