Nebál sa ani Stalina: Symbol sovietskeho triumfu sa po vojne ocitol v nemilosti