Voda v rieke vrela, tavili sa železné konštrukcie. Najničivejší nálet 2. svetovej vojny smeroval na Tokio