Drážďanské inferno: Nálet, ktorý zničil saskú metropolu, mal z vojenského hľadiska sporný význam