Kam zmizli Hitlerove miliardy? O jeho majetok sa mali podeliť traja ľudia, bol v tom však háčik