Zvrhnutého Mussoliniho uväznili vysoko v horách, Nemci ho aj tak vyslobodili za pár minút