Rozpad žalára národov. Zmluva, ktorá urýchlila vznik Československa, oslavuje storočnicu